ESET Smart Security 12.0.31.0

ESET Smart Security 12.0.31.0

ESET, spol s r. o. – 101,9MB – Commercial
ra khỏi 291 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
ESET Smart Security được thiết kế để là các giải pháp hoàn chỉnh trong lĩnh vực máy tính bảo vệ chống lại infiltrations và cuộc tấn công.
ESET Smart Security chủ động bảo vệ bạn khỏi cuộc tấn công mới trong những quan trọng đầu tiên giờ khi các nhà cung cấp sản phẩm là không hề biết tồn tại các cuộc tấn công. ESET Smart Security phát hiện và vô hiệu hóa nổi tiếng và không biết virus, trojans, worms, phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp, rootkits và các mối đe dọa Internet.

ESET Smart Security cũng là nhanh hơn so với bất kỳ khác Internet an ninh mật, do đó, nhanh bạn thậm chí sẽ không nhận thấy nó chạy. Nó rất dễ dàng để sử dụng nhưng đơn giản để tối ưu hóa cho nhu cầu cụ thể của bạn.

Tổng quan

ESET Smart Security là một Commercial phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi ESET, spol s r. o..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.162 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ESET Smart Security là 12.0.31.0 , phát hành vào ngày 06/12/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 7.0.302.26, được sử dụng bởi 38 % trong tất cả các cài đặt.

ESET Smart Security đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 101,9MB.

Người sử dụng của ESET Smart Security đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ESET Smart Security!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.162 UpdateStar có ESET Smart Security cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
ESET, spol s r. o.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản